Vertimų rūšys

Pagrindinės vertimo rūšys: vertimas raštu ir vertimas žodžiu.

VERTIMAS RAŠTU

Medicininiai vertimai

Sveikata – didžiausias žmogaus turtas, kurį apsaugoti gali tik pats žmogus ir medicina. Todėl ir medicininių tekstų vertimas yra viena sudėtingiausių vertimo rūšių, pasižyminti tam tikra specifika bei terminologija ir reikalaujanti kruopštaus darbo. Šiandieninės medicinos srityje yra naudojama speciali kalba ir terminai, todėl užsiimti medicininių tekstų vertimu gali tik aukštos kvalifikacijos lingvistai, turintys nemažai patirties šioje srityje.

Vertimų biuro „AJ Projects“ specialistai, atliekantys medicininių tekstų (instrukcijų, klinikinių tyrimų ataskaitų, medicininių preparatų aprašų, laboratorinių tyrimų, medicinos ir farmacijos įstaigų vidaus dokumentacijos, ligos istorijų, skiepų pasų, įvairių pažymų ir kt.) vertimą turi reikalingų medicinos srities žinių ir įgūdžių, o taip pat daugiametės panašios medžiagos vertimų patirties.
Prireikus vertėjus konsultuoja medicinos, farmacijos, veterinarijos, biochemijos ar pan. srities redaktorius.

Užsakius medicininių dokumentų vertimą į bet kokią užsienio kalbą, vertimų biuras „AJ Projects“ užtikrins operatyvų ir kokybišką rezultatą.

Interneto svetainių vertimai

Internetas šiais laikais yra pagrindinė informacijos paieškos vieta bei viena perspektyviausių teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių platinimo/reklamavimo terpė, kurioje, žinoma, neapsieinama be ryšių su visu pasauliu. Todėl ypač svarbu užtikrinti, kad potencialus klientas galėtų tinkamai ir išsamiai susipažinti su siūlomomis paslaugomis bei prekėmis.

Bendrovės interneto svetainės daugiakalbiškumas leidžia vykdyti veiklą ne tik gimtojoje šalyje, bet ir užsienyje.

Mūsų vertimų biuras teikia kokybiškas interneto svetainių vertimo paslaugas įvairiose srityse. Mūsų darbo principai: kliento norų vykdymas, operatyvumas, kokybė ir dėmesys detalėms. Mūsų užduotis yra ne tik išversti pateiktą interneto svetainės tekstą, bet ir pritaikyti jį paieškos sistemoms (SEO), kas leidžia pasiekti geresnių rezultatų interneto paieškos sistemose pagal raktinius žodžius.

Mūsų šūkis – kokybiški vertimai yra jūsų verslo sėkmė!

Techniniai vertimai

Verčiant techninio pobūdžio tekstus neretai susiduriama su tam tikrais sunkumais. Techninis, kaip ir medicininis ar ekonominis vertimas reikalauja iš vertėjų specialios kvalifikacijos ir žinių šioje veiklos srityje.
Todėl kartais instrukcijų ar dokumentų vertimas specialistams gali tapti neįveikiama užduotimi.

Vertimų biuras „AJ Projects“ teikia įvairių techninių tekstų (naudojimosi ir priežiūros instrukcijų, mokslinių straipsnių, brėžinių ir kitos dokumentacijos) vertimo paslaugas. Mūsų vertimų biure dirba įvairių sričių specialistai, turintys aukštąjį inžinerinį išsilavinimą ir darbo patirties technikos srityje. Kiekvienas iš jų puikiai išmano savo sritį, bent vieną užsienio kalbą ir turi specifinės terminologijos žinių, kurios užtikrina aukštą mūsų įmonės verčiamų techninių tekstų kokybę.

Efektyvaus tikslumo garantas – inžinerinį išsilavinimą turinčio specialisto atliekama išversto teksto korektūra.

Ekonominiai vertimai

Dėl specifinės terminologijos ekonominių tekstų vertimas yra pakankamai sudėtinga užduotis net žmogui, kuris gerai išmano užsienio kalbą.

Ekonominiuose tekstuose gausu įvairiausių terminų bei sutrumpinimų, kuriuos supranta ir gali iššifruoti tik asmenys, susidūrę su ekonomikos, finansų, bankininkystės srities dokumentacija.
Neretai atlikus pažodinį vertimą, tekste gali pakisti originalaus dokumento prasmė.

Norėdami, kad jūsų ekonominiuose/finansiniuose dokumentuose, ataskaitose ar pažymose neliktų kalbos ar stiliaus klaidų, kreipkitės į vertimų biurą „AJ Projects“.

Mūsų įmonėje sėkmingai dirba patyrę šios srities vertėjai, kurie ilgą laiką dirbo finansų ar ekonomikos įstaigose, todėl puikiai išmano šioje veiklos srityje naudojamą terminologiją ir kalbos specifiką.
Mūsų atliktų darbų sąraše – metinių finansinių ataskaitų, pelno (nuostolių) ataskaitų, investicijų valdymo, audito dokumentų, banko išrašų vertimai.

Mes nebijome imtis net pačių sudėtingiausių ekonominių tekstų vertimo, kadangi visame vertimo procese dalyvauja specialistai, galintys užtikrinti verčiamo teksto ar dokumento tikslumą. Platus mūsų atliktų vertimų bei klientų sąrašas kalba pats už save.

Teisiniai vertimai

Teisinių tekstų ir dokumentų vertimas neveltui laikomas viena iš sudėtingiausių vertimo raštu rūšių, kadangi šios sferos dokumentų vertimas reikalauja iš lingvisto ypatingų teisės srities žinių.

Teisiniuose tekstuose neretai būna daug sudėtingos formuluotės frazių ir sakinių, specialių teisinių terminų ir nuorodų į įvairius įstatymus, reglamentus ir teisės aktus, todėl vertimo specialistui tenka nelengva užduotis – ne tik suprasti tekstą, bet ir perteikti jį verčiama kalba, atsižvelgiant į tai, kad dažnai šalių teisinės sistemos ir terminų vartojimas skiriasi. Be to, vertimas privalo būti ypač tikslus, be jokių pakeitimų ir praleidimų. Klaidos vertime yra neleistinos.

Vertimų biuras „AJ Projects“, yra sukaupęs nemažai patirties verčiant sutartis, teisines išvadas, teismo sprendimus, normatyvinius teisės aktus, įgaliojimus, bylas, įsakymus, dekretus, kodeksus, įstatus, protokolus ir kitus teisinius dokumentus. Bendradarbiaujame su teisininkų įmone, kuri, iškilus klausimams, mielai mus konsultuoja. Teisinius tekstus verčiame visomis šiuo metu mūsų siūlomomis kalbų kombinacijomis.

Asmens dokumentų vertimai

Vertimų biuras „AJ Projects“ teikia įvairiausių diplomų, pažymų, liudijimų, pasų, pažymėjimų, o taip pat kitų dokumentų vertimo paslaugas. Taip pat verčiame įvairius mokslinius darbus, referatus, baigiamuosius universiteto darbus. Vertėjai – įvairiausių sričių specialistai – nuo humanitarinių mokslų iki tiksliųjų, todėl vertimus deleguosime tik atitinkamos kvalifikacijos turintiems kalbos specialistams. Visi mūsų įmonės darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo sutartis, todėl jūsų dokumentuose pateikta informacija jokiu būdu nebus atskleista tretiesiems asmenims. Su kiekvienu klientu dirbame ir bendraujame individualiai: aptariame visas vertimo ypatybes, terminus, pageidavimus. Esant poreikiui, verčiamą tekstą sumaketuosime pagal originalų dokumentą. Kliento pageidavimu, išverstus dokumentus galime patvirtinti vertimo biuro  arba notaro antspaudu.

Reklaminiai ir grožiniai vertimai

Mūsų darbo patirtis rodo, kad reklamos ir grožinių tekstų negalima versti pažodžiui – kartais tiesiog būtina pasitelkti kūrybiškumą bei fantaziją ir svarbiausią informaciją pateikti „tarp eilučių“. Pagrindinė vertėjo užduotis – pasirinkti tinkamiausias priemones ir kūrybiškai perteikti originaliame tekste pateiktą mintį. Grožinės srities bei reklaminius tekstus verčiame visomis šiuo metu mūsų siūlomomis kalbų kombinacijomis. Mūsų jau atliktų vertimų sąraše – skrajučių, bukletų, reprezentacinės medžiagos, plakatų, lankstinukų, spaudos pranešimų, katalogų ir grožinės literatūros vertimai.

VERTIMAS ŽODŽIU

Nuoseklus vertimas

Vertimas žodžiu atliekamas įvairiuose susitikimuose ir renginiuose. Tai gali būti seminarai, derybos, pristatymai, verslo susitikimai ir konferencijos įvairiomis temomis, kai dalyvauja nedidelis žmonių skaičius. Nuoseklus vertimas – tai fragmentinis šnekamosios kalbos vertimas, kai pranešėjas pasako vieną ar kelis sakinius, kuriuos išklausęs ir, jei reikia, užsirašęs, vertėjas išverčia į atitinkamą kalbą. Atsižvelgiant į šio vertimo tipo ypatybes, rekomenduojama renginių metu skirti tam daugiau laiko. Be to, prieš atliekant vertimą, vertėjui turi būti skiriama pakankamai laiko ir medžiagos, kad galėtų tinkamai pasiruošti ir susipažinti su aktualia informacija.

Sinchroninis vertimas

Sinchroninis vertimas atliekamas vertėjui lygiagrečiai verčiant pranešėjo sakomą informaciją. Šis būdas naudojamas konferencijose bei kituose didelės apimties renginiuose, kur dalyvauja daug žmonių ir per pakankamai trumpą laiko tarpą perduodama daug informacijos keliomis kalbomis. Tokios konferencijos metu prireikia specialios vertimo įrangos. Sinchroninio vertimo metu vertėjas privalo sugebėti sutelkti visą savo dėmesį, kad nepraleistų svarbios informacijos ir detalių, kadangi vertimas vyksta tuo pačiu metu, kaip ir renginio pranešėjo kalba. Prieš renginį vertėjas paprastai susipažįsta ir gerai išanalizuoja ne tik medžiagą, bet ir vaizdines priemones bei pateiktis. Neretai susiduriama su problema, kad pranešėjas kalba greitai, todėl jo kalbai išversti dažnai pasitelkiami du vertėjai, pakeičiantys vienas kitą kas 15-20 minučių. Ši vertimo žodžiu rūšis yra viena sudėtingiausių, todėl ir brangiausia, kadangi į išlaidas įskaičiuojami dviejų vertėjų bei vertimo įrangos kaštai.

Lydimasis vertimas

Lydintysis vertimas – vertimo žodžiu būdas, kai vertėjas lydi grupes, delegacijas, asmenį kelionių į užsienio šalis metu arba priešingai – užsieniečiams atvykus į mūsų šalį. Lydimojo vertimo metu nėra apibrėžta konkreti vieta, o auditorija paprastai būna nedidelė. Speciali vertimo įranga nenaudojama.

Į viršų